ArzaArza

biz hakdabiz hakda

“Hebei Double Goats Grinding Wheel Manufacturing Co., Ltd” 1995-nji ýylda döredilen hususy kärhana bolup, üweýji tigirleri R&D, önümçilik we marketing bilen meşgullanýar.“Işewürlikde bitewilik, yhlas we yhlas” ýörelgelerine eýerip, özümizi Hytaýyň dünýä belli markalarynyň sanawyna goşmagy maksat edinýäris. Biziň üweýji teker önümlerimiz gurluşyk, maşyn öndürmek we himiýa pudaklarynda giňden ulanylýar. Güýçli bazar bäsleşiginde bu pudakda öňdebaryjy orny saklandygy üçin müşderiler tarapyndan ykrar edildi we bellendi.

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

iň soňky habarlariň soňky habarlar

 • Basic use requirements for metal cutting discs
 • Hebei Double Goats Grinding Wheel was successfully selected into the 2017 list of top ten export-oriented private enterprises in Cangzhou City
 • We open up broader overseas markets and accelerate the creation of world-class quality products
 • Metal kesýän diskler üçin esasy ulanyş talaplary

  Düwürtik kesiş diskleri, esasan, birleşdiriji, aýna süýümli berkitme, dürli abraziw materiallar bilen utgaşdyrylan, aýna süýümli tor, dürli abraziw materiallar bilen birleşdirilýär we kesiş öndürijiligi, polat we poslamaýan polat ýaly kesilen materiallar üçin aýratyn ajaýyp.Aýna süýüm we rezin berkidiji material hökmünde ulanylýar.Olarda ýokary dartyş, täsir we egilmek güýji bar.“Grassland Grinding Wheel” -iň redaktory esasy zatlary siziň bilen paýlaşar ...

 • Hebei goşa tekeleri üweýji tigir üstünlikli saýlandy ...

  Birnäçe gün ozal “Hebei Double Goats Grinding Wheel Manufacturing Ltd.” eksport girdejisi, täjirçilik innowasiýasy, söwda markasy, salgyt tölegi, iş ýerleri we sosial peýdalar ýaly giňişleýin görkezijileri berk gözden geçirdi we üstünlikli saýlandy. 2017-nji ýylda Cangzhou City-de eksporta gönükdirilen hususy kärhanalaryň onlugynda. Hususy telekeçiler hatarymda öňdebaryjy ...

 • Daşary ýurtlarda has giň bazarlary açýarys we çaltlaşdyrýarys ...

  23 ýyllyk ösüşden soň, goşa tekeler halkara marketing we baýlaşdyrylan amal we dolandyryş boýunça baý tejribe toplady.Kompaniýa has giň bazar giňişligini öwrenmäge we dünýä belli marka gurmagyň tizligini tizleşdirmäge borçlanýar.“Double Goats” Hytaýda Şanhaýda, Dubaýda we Uganda şahamçalaryny yzygiderli döretdi.Dubaýda 100-den gowrak adamdan ybarat professional satuw topary bar.Jemi daşary ýurtlarda ...