Hebei goşa tekeleri üweýji tigir, Cangzhou şäherindäki eksporta gönükdirilen hususy kärhanalaryň 2017-nji ýyldaky sanawyna üstünlikli saýlandy.

news
news02

Birnäçe gün ozal “Hebei Double Goats Grinding Wheel Manufacturing Ltd.” eksport girdejisi, täjirçilik innowasiýasy, söwda markasy, salgyt tölegi, iş ýerleri we sosial peýdalar ýaly giňişleýin görkezijileri berk gözden geçirdi we üstünlikli saýlandy. 2017-nji ýylda Cangzhou City-de eksporta gönükdirilen hususy kärhanalaryň onlugynda. Hususy kärhanalaryň hatarynda öňdebaryjy.Şuangýan kompaniýasy döredileli bäri daşary söwda we ykdysady hyzmatdaşlykda täze modelleri we tejribeleri işjeň öwrenýär.Tehnologiki innowasiýa we garaşsyz gözleg we ösüş arkaly, dürli bazar zerurlyklaryna laýyk gelýän täze önümleri yzygiderli hödürledi we kompaniýany hemişe pudagyň başynda goýmagy öňe sürdi.


Iş wagty: 15-2021-nji dekabry